Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-7172-7174".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31305
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-06-25
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 7174
Identifier h-tk-20072008-7172-7174
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7172-7174
PS key HAN8308A07
Publicatiedatum 2008-07-18
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 101
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7172
Taal nl
Titel Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over milieuzonering, te weten: - de motie-Neppérus/Madlener over het voorkomen van het instellen van milieuzones (31305, nr. 42); - de motie-Neppérus/Madlener over criteria voor het instellen van milieuzones (31305, nr. 43); - de motie-Neppérus/Madlener over parkeernormen (31305, nr. 44) en 4 andere moties (de nrs. 45 t/m 48)
Vergaderjaar 2007-2008