Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 100, pagina 7095

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken, de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kabinetsbrief over onder andere zelfstandig ondernemerschap (31311, nr. 5), te weten:

- de motie-Graus over een merkbare lastenverlichting voor zelfstandige ondernemers (31311, nr. 7);

- de motie-Aptroot over het fiscaal gelijkwaardig behandelen van parttime en hybride ondernemerschap (31311, nr. 8);

- de motie-Aptroot over niet hanteren van een leeftijdsonderscheid bij de zelfstandigenaftrek (31311, nr. 9);

- de motie-Vos/Van Gent over de jaarpremies voor een basispakket (31311, nr. 10);

- de motie-Vos/Van Gent over het afkopen van opgebouwd pensioen in de tweede pijler (31311, nr. 11);

- de motie-Vos c.s. over zetels voor zelfstandigenorganisaties in de SER (31311, nr. 12);

- de motie-Ortega-Martijn c.s. over het inzetten van een ontslagvergoeding voor de start van een eigen onderneming (31311, nr. 13);

- de motie-Van Gent/Vos over fiscale en andere nadelen voor kleine zelfstandigen (31311, nr. 14);

- de motie-Van Gent c.s. over het uitvoeren van het amendement-Bibi de Vries/Vendrik (31311, nr. 15);

- de motie-Ten Hoopen c.s. over een integrale set beleidsvoorstellen (31311, nr. 16).

(Zie vergadering van 10 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Graus (31311, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (31311, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot (31311, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos/Van Gent (31311, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos/Van Gent (31311, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (31311, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn c.s. (31311, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Vos (31311, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31311, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Hoopen c.s. (31311, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.