Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 63, pagina 4498-4500

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week:

  • - de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31260, nrs. 29 tot en met 38);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (31114);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247);

  • - het wetsvoorstel Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) (31291).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Spies tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Haverkamp, en in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Jonker tot lid in de bestaande vacature.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. In het kerstreces, op 4 januari, stelden mijn collega Van Bommel en ik vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van OCW over Iraanse studenten die mogelijk niet meer worden toegelaten op universiteiten. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Wij hebben een uitstelbriefje gekregen, maar wij hebben nog steeds geen antwoord. Dat wordt wel tijd.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Graus.

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. Omdat de onterechte moord op sommige honden in Nederland blijft doorgaan, wil ik naar aanleiding van een AO over de Regeling agressieve dieren (RAD) een VAO aanvragen.

De voorzitter:

Wij voegen dat VAO toe aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan mevrouw Van der Burg.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg van gisterenavond over de Huisvestingswet op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Ook dat voegen wij toe aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Vandaag zijn schokkende cijfers bekend geworden over kinderen in Nederland die in armoede leven. Dat waren er ruim 238.000 en dat zijn er nu bijna 243.000. En dat in een rijk land als Nederland. Dit geeft maar weer eens aan hoe arm dat kan zijn! Het onderzoek van UNICEF en andere organisaties, Kinderen in Tel, geeft ons aanleiding om de minister voor Jeugd en Gezin en de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief te vragen. Wat de GroenLinksfractie betreft, moet hier zo snel mogelijk een eind aan komen, want ...

De voorzitter:

Dank u wel!

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

... dat zijn natuurlijk heel schrijnende cijfers.

De voorzitter:

Ik zal u volgende week een briefje schrijven hoe de regeling van werkzaamheden hoort te gaan.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Niet nodig, voorzitter!

De voorzitter:

Ik geloof toch van wel!

Mevrouw Langkamp (SP):

Voorzitter. Behalve deze schokkende cijfers over kinderen die leven in armoede is er ook nog een aantal andere uitkomsten van Kinderen in Tel. Daarom heb ik via de algemene commissie voor Jeugd en Gezin gevraagd om een reactie van minister Rouvoet op alle uitkomsten van het onderzoek. Ik wil het wat breder trekken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering, waarvan de vraag van mevrouw Langkamp dus deel uitmaakt, door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Goed idee, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel.

Het woord is aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Gelukkig is de minister verstandig geworden en mogen de politievakbonden hun leden raadplegen. De toon van de minister is echter niet veranderd. Deze politie-cao krijgt echt nog wel een staartje. Vooralsnog is er echter geen reden meer voor een spoeddebat en ik verzoek derhalve dit van de agenda af te halen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou eens een positieve opmerking willen maken; dat is ook wel eens leuk in de regeling van werkzaamheden. Ik vind dit een heel verstandige zet van de heer Brinkman. Ik was al niet zo voor het debat en de GroenLinksfractie hoopt met de PVV-fractie en andere fracties op een goede afloop en een uitstekende cao voor de politie.

De voorzitter:

Volgens mij heeft u de gevoelens van velen hier in de zaal vertolkt. Ik stel voor, dit spoeddebat van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Krom.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over de Segway op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO op de agenda van de volgende week te plaatsen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Ten Broeke.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Ik verzoek om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de uitspraak van de heer Barroso hedenochtend dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië kunnen worden afgesloten. Daar zou een datum bij zijn genoemd, zo staat in sommige media. Dat lijkt mij in strijd met de afspraken die in de Raad in 2006 zijn gemaakt en met hetgeen, mede op Nederlands verzoek, daarover in het nieuwe verdrag is opgenomen. Indien de uitspraken van de heer Barroso kloppen, verneem ik graag van de minister of hij hem daarover zal terugfluiten. Ik wil daarover graag zo snel mogelijk duidelijkheid; het liefst zou ik die brief morgen ontvangen.

De voorzitter:

Ik wil u een tegenvraag stellen. Waarom heeft u geen spoedprocedurevergadering bijeengeroepen?

De heer Ten Broeke (VVD):

Ik heb er eerlijk gezegd niet aan gedacht. Het is ongetwijfeld een goede vraag. Was dat handig geweest?

De voorzitter:

Als een commissie als geheel zo'n verzoek steunt, heb je ook een follow-up. Nu zouden mensen zomaar kunnen denken dat het de hobby is van mijnheer Ten Broeke. Het lijkt mij toch beter om het in commissieverband aan de orde te stellen. Dan is zo'n brief ook sterker.

De heer Ten Broeke (VVD):

Ik neem uw voorzet ter harte. Ik kan echter moeilijk terugnemen wat ik nu al heb gevraagd. Ik denk trouwens dat de gehele commissie geïnteresseerd zal zijn in het antwoord van de minister, want het was immers de gehele Kamer die aandrong op het desbetreffende artikel in het nieuwe verdrag.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Gerven. Ik zie evenwel dat hij nu niet in de zaal aanwezig is.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb wellicht een oude versie van de punten bij de regeling van werkzaamheden voor mij, waar dit ook niet op staat. Misschien dat u namens hem dat verzoek kunt verwoorden.

De voorzitter:

De heer Van Gerven had laten weten dat hij graag het VAO arbeidsmarktbeleid toegevoegd wil zien aan de agenda. Heeft de Kamer daar bezwaar tegen?

De heer Jan de Vries (CDA):

Ja, want ik wil dat verzoek van de heer Van Gerven zelf horen.

De voorzitter:

Dan moet hij het in de volgende regeling van werkzaamheden aan de orde stellen. Dat is dan volgende week dinsdag.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Dan vraag ik bij dezen namens mijn collega Van Gerven, die ik hier vervang, om het verslag van het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wenst een van de leden het woord over dit verzoek? Dat is niet het geval. Ik stel derhalve voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda van de volgende week.

Daartoe wordt besloten.