Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 46, pagina 3473-3474

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de verstrekking van gratis schoolboeken, te weten:

- de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming over betere communicatie over de Europese aanbestedingsregels (31200 VIII, nr. 138);

- de motie-Dezentjé Hamming/Pechtold over een analyse van de financiële gevolgen van het gratis verstrekken van schoolboeken (31200 VIII, nr. 139);

- de motie-Dezentjé Hamming over aanwending van het budget voor gratis schoolboeken voor prestatiebeloning en beter onderwijs (31200 VIII, nr. 140);

- de motie-Dezentjé Hamming over een cursus voor het kabinet over de Europese aanbestedingsregels (31200 VIII, nr. 141);

- de motie-Leijten over het stimuleren van schoolbesturen om bij aanbesteding te sturen op kwaliteit (31200 VIII, nr. 142);

- de motie-Leijten over het zo snel mogelijk na de aanschaf van schoolboeken overmaken van € 308 aan de ouders (31200 VIII, nr. 143);

- de motie-Dibi over het compenseren van alle kosten van schoolboeken voor ouders met een laag inkomen (31200 VIII, nr. 144).

(Zie vergadering van 23 januari 2008.)

In stemming komt de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming/Pechtold (31200-VIII, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (31200-VIII, nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (31200-VIII, nr. 143).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31200-VIII, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.