Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1354-1369".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30595
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1369
Identifier h-tk-20062007-1354-1369
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1354-1369
PS key HAN8055A13
Publicatiedatum 2006-11-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 18
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1354
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet modernisering huurbeleid 2007) (30595)
Vergaderjaar 2006-2007