Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20052006-5259-5294".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30493
Behandeld dossier 30387
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-06-06
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5294
Identifier h-tk-20052006-5259-5294
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5259-5294
PS key HAN8002A09
Publicatiedatum 2006-06-15
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5259
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs) (30387), en van de motie-Joldersma c.s. over het informatiesysteem Studielink voor invoering van leerrechten (30387, nr. 41), de motie-Tichelaar/Bakker over het leerrechtendeel van de WFHO (30387, nr. 42), de motie-Tichelaar c.s. over het niet laten toenemen van structurele uitvoeringslasten (30387, nr. 43) en 7 andere moties
Vergaderjaar 2005-2006