Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20032004-488-488-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29200-I
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-10-07
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 488
Identifier h-tk-20032004-488-488-1
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 488-488
PS key HAN7594A06
Publicatiedatum 2003-10-16
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 488
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2004 (29200 I)
Vergaderjaar 2003-2004