Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Staat van de Unie (29201), te weten:

- de motie-Timmermans c.s. over openbaarheid rond de IGC (29201, nr. 2);

- de motie-Timmermans c.s. over gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming (29201, nr. 3);

- de motie-Timmermans c.s. over een Europees CBS (29201, nr. 4);

- de motie-Van Baalen c.s. over voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen (29201, nr. 5);

- de motie-Karimi c.s. over het begrip duurzame ontwikkeling in de ontwerptekst (29201, nr. 6);

- de motie-Karimi c.s. over een verantwoordingsrelatie tussen de Europese minister van buitenlandse zaken en het Europees Parlement (29201, nr. 7);

- de motie-Dittrich c.s. over naleving van de Uniewaarden (29201, nr. 8).

(Zie vergadering van 2 oktober 2003.)

In stemming komt de motie-Timmermans c.s. (29201, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Timmermans c.s. (29201, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Timmermans c.s. (29201, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Baalen c.s. (29201, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (29201, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (29201, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (29201, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt van 14.55 uur tot 15.00 uur geschorst.

Naar boven