Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers (28486).

(Zie vergadering van 25 september 2003.)

De voorzitter:

De heer Weekers trekt zijn amendementen op stuk nr. 11 in.

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven