Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 35, pagina 2669

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over prijsstijgingen door de euro, te weten:

- de motie-Giskes c.s. over het tegengaan van prijsverhogingen (25107, nr. 72, herdruk).

(Zie vergadering van 17 december 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en Leefbaar Nederland voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.