Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4834-4835

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Asielbeleid, te weten:

- de motie-Halsema/Hoekema over een specifieke regeling voor een verblijfsvergunning (19637, nr. 657);

- de motie-Halsema over minderjarige kinderen en hun ouders (19637, nr. 658);

- de motie-De Wit over asielzoekers die langer dan 3 jaar in de opvang verbleven (19637, nr. 659).

(Zie vergadering van 9 april 2002.)

In stemming komt de motie-Halsema/Hoekema (19637, nr. 657).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (19637, nr. 658).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (19637, nr. 659).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.