Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4841-4842

Aan de orde is de stemming over de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie aanvullende onderwerpen NIOD-rapport (28341).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van den Berg (SGP):

Voorzitter. Onze fractie heeft nog steeds geen overgrote behoefte aan een parlementaire enquête. Wij vinden dat enquêtes tot waarheidsvinding moeten leiden en gelet op alle op tafel liggende rapporten, met name dat van het NIOD, is het zeer de vraag of een enquête nieuwe feiten zou kunnen opleveren. Niettemin heeft mijn fractie ook geen bezwaar tegen een enquête, maar als er een wordt gehouden, zo hebben wij steeds gesteld, dan zou onze fractie er sterk aan hechten, deze te laten houden door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer zou de Eerste Kamer daartoe kunnen uitnodigen. Nu echter in het debat van vanmorgen gebleken is dat daarvoor in deze Kamer geen meerderheid te vinden is, zullen wij dit voorstel steunen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze aanbevelingen hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij zijn aangenomen.

Hiermee zijn wij aan het eind van de stemmingen. Ik wil nog enkele woorden tot de Kamer spreken.

Morgen breekt een reces aan dat we meestal maar één keer in de vier jaar hebben. Net als de andere recessen is ook dit reces geen vakantie. Wij zijn morgen allen net zo goed als vandaag volksvertegenwoordigers en wij blijven dat tot een week na de verkiezingen. Op 22 mei zullen we afscheid nemen van degenen die niet herkozen zijn en tot dat moment kunt u schriftelijke vragen stellen en Voorzitterkan er nog veel meer gebeuren. Toch hoop ik dat dat niet nodig is. Ik ben dan ook blij dat de problemen met de bestelbusjes vandaag nog net behandeld konden worden. Hoewel de komende weken de meesten van ons niet veel rust zullen brengen, zijn zij toch een plezier voor iedereen die plezier heeft in een levende democratie. De Nederlandse kiezers kunnen aardig lastig, verrassend en soms zelfs teleurstellend zijn, maar het is een voorrecht om te leven in een land waar de kiezers geen lammeren zijn. Ik wens u een in alle opzichten geslaagd reces toe.

Sluiting 0.14 uur