Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4835

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over riooloverstorten, te weten:

- de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over regelgeving voor hekkelspecie (25890, nr. 21);

- de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over voorkomen van vertraging in afgesproken termijnen (25890, nr. 22);

- de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over een fonds voor gedupeerden (25890, nr. 23).

(Zie vergadering van 23 april 2002.)

In stemming komt de motie-Th.A.M. Meijer c.s. (25890, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Th.A.M. Meijer c.s. (25890, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Th.A.M. Meijer c.s. (25890, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.