Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4841

Aan de orde is de goedkeuring van de PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam (24691, nrs. 49 en 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks tegen deze goedkeuring hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat deze planologische kernbeslissing is goedgekeurd.