Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4841

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de fiscale bijtelling voor bedrijfsbusjes, te weten:

- de motie-De Vries/Dijsselbloem over de fiscale bijtelling voor bedrijfsbusjes (28000 IXB, nr. 25);

- de motie-De Vries/Dijsselbloem over de 40-dagenregeling (28000 IXB, nr. 26).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Vries/Dijsselbloem (28000-IXB, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries/Dijsselbloem (28000-IXB, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.