Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4835

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over uitgeprocedeerde asielzoekers, te weten:

- de motie-Wijn over verantwoordelijkheid voor de terugkeer (28343, nr. 1).

(Zie vergadering van 23 april 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.