Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 73, pagina 4840

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (28320).

(Zie vergadering van 24 april 2002.)

De voorzitter:

De heer Bakker trekt het amendement op stuk nr. 5 in.

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wijn c.s. (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De begrotingsstaat, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wijn c.s. (stuk nr. 4), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.