Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19971998-3448-3448-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25840
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-01-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3448
Identifier h-tk-19971998-3448-3448-1
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3448-3448
PS key HAN6532A8
Publicatiedatum 1998-01-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3448
Taal nl
Titel Stemmingen over drie moties, ingediend in het debat over de bestuurlijke verhoudingen bij de regiopolitie Groningen: - de motie-Rabbae over vervanging van de beheersdriehoek (25840, nr. 4); - de motie-Koekkoek over het op zeer korte termijn nemen van alle nodige maatregelen (25840, nr. 5); - de motie-Van den Berg over een nota, bevattende een analyse van de geweldsproblematiek en een aanzet voor een integrale aanpak (25840, nr. 6)
Vergaderjaar 1997-1998