Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel nog aan de Kamer mee dat er een briefje is rondgegaan naar alle fracties, met de mededeling dat de stemmingen morgen zullen plaatsvinden om 12.00 uur 's middags, met onderbreking van de agenda. Er was geen andere mogelijkheid.

Ik stel voor, hedenavond zo nodig na 23.00 uur door te vergaderen, maar niet langer dan tot uiterlijk 0.15 uur, zodat wij niet de nacht induiken.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven