Aan de orde is de behandeling van:

de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (24425, nrs. 144 t/m 177).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Naar boven