11de vergadering

Donderdag 10 oktober 1996

10.15 uur

Voorzitter: Weisglas

Tegenwoordig zijn 107 leden, te weten:

Adelmund, Aiking-van Wageningen, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Assen, Augusteijn-Esser, Bakker, Beinema, Van den Berg, Bijleveld-Schouten, Van Blerck-Woerdman, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Deetman, Van Dijke, Dijksma, Dijksman, Dittrich, Van den Doel, Doelman-Pel, Duivesteijn, Van Erp, Gabor, Van Gelder, Giskes, De Graaf, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hendriks, Hessing, Hillen, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Ten Hoopen, Huys, Janmaat, De Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, Klein Molekamp, Koekkoek, Korthals, Lambrechts, Lansink, Leers, Liemburg, Van der Linden, Marijnissen, Mateman, R.A. Meijer, Middel, Van Middelkoop, Mulder-van Dam, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schutte, Schuurman, Sipkes, Smits, Stellingwerf, Van der Stoel, Terpstra, Van Traa, Ter Veer, Te Veldhuis, Verhagen, Versnel-Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vliet, H. Vos, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Van Wingerden, Witteveen-Hevinga, Wolters, Ybema, Zijlstra en Van Zuijlen,

en mevrouw Sorgdrager, minister van Justitie, en de heren Pronk, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, en Vermeend, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

De Cloe, Lilipaly en Sterk, wegens bezigheden elders;

H. Vos en Vreeman, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtendvergadering;

Liemburg, Oudkerk en Witteveen-Hevinga, wegens bezigheden elders, alleen voor de middag- en avondvergadering;

Weisglas, M.M. van der Burg, Crone, Middel, Van Traa en Vliegenthart, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Van 't Riet, wegens verblijf buitenslands, alleen voor de ochtendvergadering;

Verspaget, wegens verblijf buitenslands, alleen voor de middag- en avondvergadering;

Woltjer, wegens verblijf buitenslands;

Nijpels-Hezemans, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven