11de vergadering

Woensdag 8 oktober 1997

10.15 uur

Voorzitter: Doelman-Pel

Tegenwoordig zijn 105 leden, te weten:

Aiking-van Wageningen, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Assen, Augusteijn-Esser, Bakker, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Van den Bos, Van Boxtel, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Dittrich, Van den Doel, Doelman-Pel, Duivesteijn, Essers, Fermina, Gabor, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, De Haan, Van Heemst, Heeringa, Hendriks, Hessing, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Huys, Jeekel, A. de Jong, G. de Jong, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Korthals, Lambrechts, Leers, Liemburg, Lilipaly, Van der Linden, Luchtenveld, Meijer, Middel, Van Middelkoop, Van Nieuwenhoven, Nijpels-Hezemans, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Passtoors, Van der Ploeg, Poppe, Rehwinkel, Reitsma, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schutte, Smits, Stellingwerf, Van der Stoel, Van Traa, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Verkerk, Versnel-Schmitz, Visser-van Doorn, Vliegenthart, Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Van Wingerden, Witteveen-Hevinga, Wolters, Woltjer en Zijlstra,

en de heer Dijkstal, vice-minister-president, minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Jorritsma-Lebbink, minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Van Aartsen, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mevrouw Van de Vondervoort, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, en de heer Kohnstamm, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Adelmund, Sterk en Van Zuijlen, wegens bezigheden elders;

Noorman-den Uyl, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtendvergadering;

Crone, Dijksma, Feenstra en Van Traa, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Van 't Riet, Mateman en Van der Ploeg, wegens verblijf buitenslands, ook morgen;

Verhagen, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven