Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 25

25 Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de motie-Vos c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs (35300-VIII, letter E);

  • -de motie-Vos c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (35300-VIII, letter F);

  • -de motie-Vendrik c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijs (35300-VIII, letter D).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)

De voorzitter:

Wenst een van de leden hierover een stemverklaring af te leggen? Dat is niet meer het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (35300-VIII, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (35300-VIII, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35300-VIII, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SP, de PvdA, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.