Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 19

19 Benoeming vertrouwenspersoon

Aan de orde is de benoeming van een vertrouwenspersoon.

De voorzitter:

Aan de orde is de benoeming van een vertrouwenspersoon voor de leden van de Eerste Kamer.

Artikel 12 van de Gedragscode integriteit schrijft voor dat de Kamer op voorstel van de Huishoudelijke Commissie een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemt om leden en fracties van advies te dienen over de interpretatie van de gedragscode en over het gewenst handelen in concrete situaties. De Huishoudelijke Commissie stelt thans voor mevrouw Carla Verwoerd in deze functie te benoemen. Mij is gebleken dat er geen behoefte is aan een schriftelijke stemming over deze benoeming. Ik leg de Kamer daarom de vraag voor of zij zich met het voorstel tot benoeming van mevrouw Verwoerd kan verenigen. Dat is het geval.

Mevrouw Carla Verwoerd is daarmee benoemd tot vertrouwenspersoon voor de Eerste Kamerleden. Namens u allen heet ik mevrouw Verwoerd hartelijk welkom. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken zodat u met haar kunt kennismaken in de Hall.