Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 18

18 Stemming Project militair radarstation Herwijnen

Aan de orde is de stemming in verband met het besluit van de staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (31936).

(Zie vergadering van 10 december 2019.)

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het besluit.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van het CDA, D66, de ChristenUnie, FvD en de VVD voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP, de OSF, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.