Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 10

10 Stemming motie Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord),

te weten:

  • -de motie-Essers c.s. over de ODE-heffing (35304, letter F).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)

In stemming komt de motie-Essers c.s. (35304, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.