5 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat: 23908 (R1519), BJ; 24493 (R1557), AT; 24493 (R1557), AU; 24493 (R1557), AV; 34209, A; 34274, A; 34277 (R2057), A; 34278 (R2056), A; 34281 (R2059), A; 34282 (R2060), A; 34283 (R2061), A; 34310, A; 34332 (R2062), A; 34337 (R2063), A. 

Naar boven