Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 9, item 4

4 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting) (33780).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Wij zijn thans toe aan de stemmingen. Op verzoek van de SP-fractie zal zo dadelijk eerst worden gestemd over de motie-Quik-Schuijt c.s. (33032/33514 (R1998), letter G) en daarna over de wetsvoorstellen 33032 en 33514 (R1998), de wetsvoorstellen die betrekking hebben op juridisch ouderschap van de medepartner.

Ik heet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, welkom in de Eerste Kamer.