Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 9, item 8

8 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (33501).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Terpstra (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie heeft geen enkel probleem met het afschaffen van de postbezorging op maandag. Wij hebben wel bezwaren tegen het wijzigen van het mededingingsrecht voor één bedrijf. Alleen voor PostNL geldt deze wetgeving. Voor alle andere bedrijven in Nederland blijft de mededingingswetgeving gelijk. De ACM toetst bij PostNL vooraf en bij de andere bedrijven in deze wereld achteraf. Nu is de regelgeving van de ACM nog nooit besproken in deze Kamer. Laat staan de regelgeving voor een uitzondering van de normale mededingingswetgeving. Gelet op deze onduidelijkheid en alles bij elkaar opgeteld kunnen wij niet voor dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, de SP, D66, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, de 50PLUS en de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de OSF en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.