3 Reglement van Orde

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (XCIII).

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, in te stemmen met het voorstel.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven