Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 27, item 7

7 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen (32562).

(Zie vergadering van 10 mei 2011.)

De voorzitter:

Een stemverklaring over dit wetsvoorstel is namens alle leden afgelegd door de heer Van de Beeten bij de stemming over wetsvoorstel 32021.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.