Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 27, item 15

15 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een lijst van verdragen in voorbereiding (griffienr. 148473);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst NAVO BZ-ministers Berlijn, 14-15 april 2011 (griffienr. 148476);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vier fiches inzake o.a. Mededeling Consulaire bescherming EU burgers in derde landen (griffienr. 148475);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Advies Onderwijsraad "Excellente leraren als inspirerend voorbeeld" (griffienr. 148477);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma van april 2011 (griffienr. 148469);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake Terugblik 2010 Consumentenautoriteit (griffienr. 148478);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit en ontwerpregeling met betrekking tot congestiemanagement elektriciteit (griffienr. 148470).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van G.G.K., inzake selectieve verontwaardiging ten top (griffienr. 148486).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van J.E.N., inzake werkgelegenheid Nederlandse dansers en musici (griffienr. 148481).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van L.H.M.H., inzake korting AOW (griffienr. 147577.28);

een, van T.B., inzake UWV en verschuiving WAO inkomen klacht (griffienr. 148443).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van C.M.B., inzake afsluiten EPD (griffienr. 141709.119).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van Screenservice te B., inzake de uitspraak van een beroepschrift (griffienr. 148518).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Verzoekschriften.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.