Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2006 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-407-408".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30572
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-11-28
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 408
Identifier h-ek-20062007-407-408
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 407-408
PS key HAN8067A04
Publicatiedatum 2006-12-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 407
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota 'Werken aan winst' (Wet werken aan winst) (30572)
Vergaderjaar 2006-2007