Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2006 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-407-407".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30308
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-11-28
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 407
Identifier h-ek-20062007-407-407
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 407-407
PS key HAN8067A03
Publicatiedatum 2006-12-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 407
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) (30308)
Vergaderjaar 2006-2007