Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-08-2007 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-1248-1248".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30312
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-07-10
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1248
Identifier h-ek-20062007-1248-1248
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1248-1248
PS key HAN8165A13
Publicatiedatum 2007-08-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1248
Taal nl
Titel Stemming over het wetsvoorstel Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) (30312)
Vergaderjaar 2006-2007