Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-08-2007 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-1196-1219".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-07-10
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1219
Identifier h-ek-20062007-1196-1219
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1196-1219
PS key HAN8165A06
Publicatiedatum 2007-08-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1196
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 22 juni 2007 inzake een adequaat volkenrechtelijk mandaat bij de uitzending van militairen (30800 V, nr. B)
Vergaderjaar 2006-2007