Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-653163".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-18
Datum vergadering 2015-11-18
Documentstatus Opgemaakt
Handelingentype Bijvoegsel
Hoofddocument h-tk-20152016-26-17
Identifier blg-653163
Itemnummer 17
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-29
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 26
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (34300-VII), het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (34300-B) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (34300-C).
Vergaderjaar 2015-2016