21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 17 november 2015, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34 195 en 34 227 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel op 27 november 2015 - 21501-02-1548 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel op 27 november 2015 - 21501-02-1548 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 26 oktober 2015 - 21501-08-593 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 26 oktober 2015 - 21501-08-593 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel - 21501-33-566 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel - 21501-33-566 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Digitale ethertelevisie en 700 MHz band - 24095-394 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Digitale ethertelevisie en 700 MHz band - 24095-394 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 oktober 2015 in de door Sky Radio, Radio 538 en Q-Music ingestelde hogere beroepen tegen de in 2011 opgelegde verlengingsprijzen van de landelijke commerciële FM-vergunningen - 24095-395 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 oktober 2015 in de door Sky Radio, Radio 538 en Q-Music ingestelde hogere beroepen tegen de in 2011 opgelegde verlengingsprijzen van de landelijke commerciële FM-vergunningen - 24095-395 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veiligheidssituatie voor de luchtvaart in relatie tot de Sinaï - 24804-87 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veiligheidssituatie voor de luchtvaart in relatie tot de Sinaï - 24804-87 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen - 27428-318 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen - 27428-318 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan in het algemeen overleg Veilige Publieke Taak - 28684-456 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan in het algemeen overleg Veilige Publieke Taak - 28684-456 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 september 2015 over het bericht dat er steeds meer ouderen op de spoedeisende hulp komen - 29247-215 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 september 2015 over het bericht dat er steeds meer ouderen op de spoedeisende hulp komen - 29247-215 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stelselherziening geweldsaanwending - 29628-588 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stelselherziening geweldsaanwending - 29628-588 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanslagen in Parijs - 29754-327 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanslagen in Parijs - 29754-327 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorbereiding winterweer op het spoor 2015-2016 - 29984-636 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorbereiding winterweer op het spoor 2015-2016 - 29984-636 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het kabinetsbeleid inzake de normering van de topinkomens in de (semi)publieke sector - 30111-89 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het kabinetsbeleid inzake de normering van de topinkomens in de (semi)publieke sector - 30111-89 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vrouwen naar de top - 30420-227 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vrouwen naar de top - 30420-227 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapporten "Discriminatiecijfers Politie 2014" en "Cijfers in Beeld 2014" alsmede reactie over het visiedocument van de politie aangaande diversiteit en discriminatie - 30950-82 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapporten "Discriminatiecijfers Politie 2014" en "Cijfers in Beeld 2014" alsmede reactie over het visiedocument van de politie aangaande diversiteit en discriminatie - 30950-82 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage RRAAM 2015 - 31089-119 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage RRAAM 2015 - 31089-119 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten - 31765-170 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten - 31765-170 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Waardigheid en Trots - 31765-171 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Waardigheid en Trots - 31765-171 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 november 2015, over het bericht "50 medewerkers Kannerhuis op straat door sluiting logeerhuizen" - 31839-496 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 november 2015, over het bericht "50 medewerkers Kannerhuis op straat door sluiting logeerhuizen" - 31839-496 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel - 31839-497 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel - 31839-497 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het onderzoek over verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 32043-291 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het onderzoek over verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 32043-291 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten van het bestuurlijk overleg integratie en werk op 12 oktober 2015 - 32824-114 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten van het bestuurlijk overleg integratie en werk op 12 oktober 2015 - 32824-114 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gaswinning Noordzee - 33529-206 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gaswinning Noordzee - 33529-206 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning besluit gaswinning Groningen - 33529-207 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning besluit gaswinning Groningen - 33529-207 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlichting van de Raad van State inzake het wetsvoorstel betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 34041-43 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlichting van de Raad van State inzake het wetsvoorstel betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 34041-43 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij - 34295-5 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij - 34295-5 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT en een aantal relevante ontwikkelingen - 34300-A-17 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT en een aantal relevante ontwikkelingen - 34300-A-17 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op twee amendementen inzake begroting Defensie - 34300-X-61 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven