20 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32697).

(Zie vergadering van 9 juni 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven