Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2006 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-406-407".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800-IXB
Behandeld dossier 30800-XV
Behandeld dossier 30800-G
Behandeld dossier 30800-E
Behandeld dossier 30831
Behandeld dossier 30800-XIII
Behandeld dossier 30682
Behandeld dossier 30679
Behandeld dossier 30663
Behandeld dossier 30594
Behandeld dossier 30532
Behandeld dossier 30800-D
Behandeld dossier 30800-IXA
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-11-28
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 407
Identifier h-ek-20062007-406-407
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 406-407
PS key HAN8067A02
Publicatiedatum 2006-12-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 406
Taal nl
Titel Behandeling van de volgende wetsvoorstellen: - Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet (30532); - Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds) (30594); - wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG (30663) (R1812); - en nog tien andere wetsvoorstellen
Vergaderjaar 2006-2007