Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 29Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, met Bijlage;

Londen, 17 februari 1978

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van Protocol en Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd door het onderhavige Protocol, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

Voor de ondertekeningen zie ook Trb. 1983, 127.

De Bijlage bij het Protocol is een aantal malen gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1985, 136, van Trb. 1986, 121, van Trb. 1988, 143, van Trb. 1990, 168, van Trb. 1992, 29, van Trb. 1993, 53 en 70, van Trb. 1994, 41 en 162, van Trb. 1995, 158, van Trb. 1996, 24, van Trb. 1997, 138 en 317, van Trb. 1999, 167, van Trb. 2003, 116 en van Trb. 2005, 28.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 188.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143 en Trb. 1993, 53.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53 en 147, Trb. 1994, 41 en 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138 en 317 en Trb. 1999, 167.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168 en Trb. 1992, 29.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1993, 53, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138 en 317.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 188, Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, 70 en 147, Trb. 1994, 41 en 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138 en 317, Trb. 1999, 167 en Trb. 2003, 116.

Verbanden

Voor alle gegevens met betrekking tot het onderhavige Protocol zie het hieronder genoemde Tractatenblad (en alle vervolg Tractatenbladen) van het volgende Verdrag dat door dit Protocol wordt herzien:

Titel:Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, met Protocollen en bijlagenLonden, 2 november 1973
Laatste Trb. :Trb. 2005, 28
   
Verwijzingen
   
Titel:Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie; Genève, 6 maart 1948
Laatste Trb. :Trb. 2002, 76
Titel:Protocol van 1997 tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978; Londen, 26 september 1997
Laatste Trb. :Trb. 2005, 30
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2004, 240

Wijzigingen

Voor gegevens met betrekking tot de Bijlagen zie het onder Verbanden genoemde Tractatenblad van het Verdrag van 1973.

Uitgegeven de zesentwintigste januari 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT