13 (1957) Nr. 18

A. TITEL1)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

(met Bijlagen)

Rome, 25 maart 1957

B. TEKST

De Franse tekst van Verdrag en Bijlagen is geplaatst in Trb. 1957, 74; de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1957, 91.

Het Verdrag met Bijlagen is verschillende malen gewijzigd. Zie voor de wijzigingsverdragen rubriek J van de aan het Verdrag gewijde Tractatenbladen en rubriek B van Trb. 2007, 116.

Het Verdrag is gewijzigd bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van 13 december 2007. Zie voor de tekst van het Verdrag, zoals gewijzigd, Trb. 2008, 51. Zie voor correcties van het Verdrag van 13 december 2007 Trb. 2010, 43.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1957, 249 en Trb. 1962, 104.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1957, 74, rubriek F van Trb. 1976, 78 en rubriek E van Trb. 2007, 116.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1957, 249, Trb. 1962, 104, Trb. 1976, 78, Trb. 1995, 76 en Trb. 2007, 116.

Ingevolge de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van 13 december 2007 is het onderhavige Verdrag per 1 december 2009 gewijzigd.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1957, 74, 91 en 249, Trb. 1962, 104, Trb. 1976, 78, Trb. 1981, 129, Trb. 1982, 13, Trb. 1983, 55, Trb. 1985, 26, Trb. 1986, 28, Trb. 1987, 116, Trb. 1995, 76, Trb. 1998, 13, Trb. 2003, 150, Trb. 2004, 120, Trb. 2007, 116 en Trb. 2008, 51.

Verbanden

Het Verdrag is gewijzigd en aangevuld door:

Titel

:

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Lissabon, 13 december 2007

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 43

     

Bij het Verdrag behorende Protocollen zijn opgenomen in de geconsolideerde versie van:

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 41

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 39

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

Luxemburg, 25 april 2005

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 59

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

Madrid, 12 juni 1985

Laatste Trb.

:

Trb. 1988, 158

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, Lid-Staten der Europese Gemeenschappen, het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeen-schap voor Atoomenergie;

Brussel, 22 januari 1972

Laatste Trb.

:

Trb. 1985, 28

     

Titel

:

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

Nice, 26 februari 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 42

     

Titel

:

Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie;

Luxemburg, 25 juli 2007

Tekst

:

Pb. EU L 225 van 29 augustus 2007 blz. 1 (Nederlands)

     

Titel

:

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten;

Amsterdam, 2 oktober 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 153

     

Titel

:

Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, zoals deze zijn gewijzigd bij het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Luxemburg, 25 oktober 1982

Laatste Trb.

:

Trb. 1999, 102

Associatie- en Samenwerkingsovereenkomsten

Titel

:

Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Griekenland;

Athene, 9 juli 1961

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 85

     

Titel

:

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije;

Ankara, 12 september 1963

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 160

     

Titel

:

Complementair Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap;

Ankara, 30 juni 1973

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 161

     

Titel

:

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië;

Tunis, 25 april 1976

Laatste Trb.

:

Trb. 2003, 100

     

Titel

:

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije;

Algiers, 26 april 1976

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 44

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Koninkrijk Marokko;

Rabat, 27 april 1976

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 96

     

Titel

:

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte;

Brussel, 18 januari 1977

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 175

     

Titel

:

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds;

Luxemburg, 14 juni 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 209

     

Titel

:

Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds;

Korfoe, 24 juni 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 111

     

Titel

:

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds;

Brussel, 23 januari 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 210

     

Titel

:

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds;

Brussel, 9 februari 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 171

     

Titel

:

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds;

Brussel, 17 juli 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 172

     

Titel

:

Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds;

Brussel, 20 november 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 22

     

Titel

:

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds;

Brussel, 26 februari 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 22

     

Titel

:

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds;

Luxemburg, 22 april 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 195

     

Titel

:

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds;

Luxemburg, 22 april 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 214

     

Titel

:

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Georgië, anderzijds;

Luxemburg, 22 april 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 205

     

Titel

:

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-staten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds;

Florence, 21 juni 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 206

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen;

Luxemburg, 21 juni 1999

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 199

     

Titel

:

Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds;

Pretoria, 11 oktober 1999

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 30

     

Titel

:

Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds;

Cotonou, 23 juni 2000

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 207

     

Titel

:

Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds;

Luxemburg, 9 april 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 23

     

Titel

:

Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds;

Luxemburg, 25 juni 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 106

     

Titel

:

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds;

Luxemburg, 29 oktober 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 65

     

Titel

:

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds;

Valencia, 22 april 2002

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 125

     

Titel

:

Multilaterale Overeenkomst tussen de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Servië en Montenegro, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte;

Luxemburg, 9 juni 2006

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 92

     

Titel

:

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds;

Luxemburg, 12 juni 2006

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 87

     

Titel

:

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds;

Luxemburg, 15 oktober 2007

Tekst

:

Trb. 2007, 224 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 67

     

Titel

:

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds;

Luxemburg, 29 april 2008

Tekst

:

Trb. 2008, 153 (Nederlands)

     

Titel

:

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds;

Luxemburg, 16 juni 2008

Tekst

:

Trb. 2008, 163 (Nederlands)

Overige Verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 143

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds;

Washington, 27 december 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 190

     

Titel

:

Protocol tot wijziging van het op 15 december 1950 te Brussel ondertekende Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven;

Brussel, 1 juli 1955

Laatste Trb.

:

Trb. 1987, 180

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 76

     

Titel

:

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap;

Brussel, 17 april 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 77

     

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 163

     

Titel

:

Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;

Parijs, 14 december 1960

Laatste Trb.

:

Trb. 1994, 193

     

Titel

:

Protocol tot vaststelling van een Benelux-tarief van invoerrechten;

Brussel, 15 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 1988, 34

     

Titel

:

ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé;

Lomé, 28 februari 1975

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 313

     

Titel

:

Tweede ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé;

Lomé, 31 oktober 1979

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 320

     

Titel

:

Akkoord houdende toetreding van de Republiek Zimbabwe tot de op 31 oktober 1979 te Lomé ondertekende Tweede ACS-EEG-Overeenkomst, en Akkoord betreffende de produkten die onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen;

Luxemburg, 4 november 1980

Laatste Trb.

:

Trb. 2005, 64

     

Titel

:

Derde ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé;

Lomé, 8 december 1984

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 120

Uitgegeven de vijfde februari 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven