Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 199Verdrag

67 (1999) Nr. 9

A. TITEL

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen;

(met Bijlagen en Protocollen)

Luxemburg, 21 juni 1999

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen en Protocollen, is geplaatst in Trb. 2000, 16.

Voor aanvullingen op de Nederlandse tekst zie Trb. 2000, 86.

Voor wijzigingen van Bijlage II zie rubriek J van Trb. 2003, 177 en rubriek B van Trb. 2008, 189.

Voor wijzigingen van Bijlage III zie Trb. 2005, 52. Voor een correctie van de wijzigingen in Bijlage III zie Trb. 2005, 289.

De Nederlandse tekst van het op 26 oktober 2004 te Luxemburg tot stand gekomen Protocol, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. 2005, 52.

De Nederlandse tekst van het op 27 mei 2008 te Brussel tot stand gekomen Protocol, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. 2008, 155.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2002, 104, Trb. 2005, 52, Trb. 2005, 289 en Trb. 2008, 155.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 2000, 16.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

21-06-99

13-02-02

R

01-06-02

   

Bulgarije

 

01-06-09

T

01-06-09

   

Cyprus

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Denemarken

21-06-99

14-12-00

R

01-06-02

   

Duitsland

21-06-99

21-11-01

R

01-06-02

   

EG (Europese Gemeenschap)

21-06-99

17-04-02

R

01-06-02

   

Estland

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Finland

21-06-99

28-09-01

R

01-06-02

   

Frankrijk

21-06-99

27-12-01

R

01-06-02

   

Griekenland

21-06-99

11-10-01

R

01-06-02

   

Hongarije

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Ierland

21-06-99

03-12-01

R

01-06-02

   

Italië

21-06-99

12-02-01

R

01-06-02

   

Letland

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Litouwen

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Luxemburg

21-06-99

19-06-01

R

01-06-02

   

Malta

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

21-06-99

         

– Nederland

 

16-11-01

R

01-06-02

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Oostenrijk

21-06-99

11-07-00

R

01-06-02

   

Polen

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Portugal

21-06-99

18-12-00

R

01-06-02

   

Roemenië

 

01-06-09

T

01-06-09

   

Slovenië

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Slowakije

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Spanje

21-06-99

19-02-01

R

01-06-02

   

Tsjechië

 

01-04-06

T

01-04-06

   

Verenigd Koninkrijk, het

21-06-99

17-01-01

R

01-06-02

   

Zweden

21-06-99

02-03-01

R

01-06-02

   

Zwitserland

21-06-99

16-10-00

R

01-06-02

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Protocol van 26 oktober 2004

Zie Trb. 2008, 155.

Protocol van 27 mei 2008

Zie Trb. 2008, 155.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Bulgarije

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Cyprus

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Denemarken

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Duitsland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

EG (Europese Gemeenschap)

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Estland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Finland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Frankrijk

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Griekenland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Hongarije

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Ierland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Italië

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Letland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Litouwen

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Luxemburg

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Malta

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

27-05-08

         

– Nederland

 

05-05-09

R

01-06-09

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Oostenrijk

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Polen

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Portugal

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Roemenië

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Slovenië

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Slowakije

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Spanje

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Tsjechië

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Verenigd Koninkrijk, het

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Zweden

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

Zwitserland

27-05-08

05-05-09

R

01-06-09

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, =Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zwitserland, 27 mei 2008

Switzerland applies mutatis mutandis to Bulgaria and Romania its Declaration concerning the recognition of diplomas in midwifery and general care set out in Annex III to the Protocol of 26 October 2004 to the Agreement of 21 June 1999 between the Swiss Confederation, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other, on the free movement of persons. The Declaration reads as follows: Switzerland reserves the right to recognize holders of diplomas in midwifery and general care falling under Articles 4(b) and 4(c) of Directive 77/452/EEC and Articles 5(a) and 5(b) of their qualifications with Directives 77/453/EEC and 80/155/EEC. For this purpose, Switzerland may require the completion of an aptitude test or an adaptation period.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2002, 104, Trb. 2005, 52, Trb. 2008, 155 en Trb. 2008, 189.


De bepalingen van het Protocol, met Bijlagen, van 27 mei 2008 zijn ingevolge zijn artikel 7 op 1 juni 2009 in werking getreden.

Het Protocol, met Bijlagen, is ingevolge artikel 7 voor het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juni 2009 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol, met Bijlagen, alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 2000, 16, Trb. 2003, 177, Trb. 2005, 52 en Trb. 2008, 155.

Uitgegeven de tiende november 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN