A. TITEL

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds;

(met Bijlagen, Protocol en Brieven)

Luxemburg, 14 juni 1994

B. TEKST

De Nederlandse tekst van Overeenkomst, Bijlagen, Protocol en Brieven is geplaatst in Trb. 1994, 230.


De Nederlandse tekst van het Protocol van 29 april 2004 bij de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 2004, 244.


De Nederlandse tekst van het toetredingsprotocol van 27 maart 2007 bij de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 2007, 109.

D. PARLEMENT

Voor de Overeenkomst zie Trb. 1998, 52.

Voor het Protocol van 29 april 2004 zie Trb. 2004, 244.

Voor het Protocol van 27 maart 2007 zie Trb. 2007, 109.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 1994, 230 en Trb. 2007, 109 1).

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

14-06-94

18-07-97

R

01-03-98

   

Cyprus

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Denemarken

14-06-94

14-12-95

R

01-03-98

   

Duitsland

14-06-94

06-05-97

R

01-03-98

   

EG (Europese Gemeenschap)

14-06-94

26-01-98

R

01-03-98

   

EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) (< 23-07-2002)

14-06-94

29-01-98

R

01-03-98

   

Estland

 

01-02-06

T

01-02-06

   

EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)

14-06-94

29-01-98

R

01-03-98

   

Finland

 

01-12-00

T

01-12-00

   

Frankrijk

14-06-94

27-02-97

R

01-03-98

   

Griekenland

14-06-94

10-09-96

R

01-03-98

   

Hongarije

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Ierland

14-06-94

24-05-96

R

01-03-98

   

Italië

14-06-94

23-07-97

R

01-03-98

   

Letland

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Litouwen

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Luxemburg

14-06-94

17-09-96

R

01-03-98

   

Malta

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-06-94

         

– Nederland

 

20-11-96

R

01-03-98

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Oekraïne

14-06-94

29-12-95

R

01-03-98

   

Oostenrijk

 

01-12-00

T

01-12-00

   

Polen

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Portugal

14-06-94

14-07-97

R

01-03-98

   

Slovenië

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Slowakije

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Spanje

14-06-94

19-06-95

R

01-03-98

   

Tsjechië

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Verenigd Koninkrijk, het

14-06-94

04-07-95

R

01-03-98

   

Zweden

 

01-12-00

T

01-12-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend


Protocol van 29 april 2004

Zie Trb. 2004, 244 en Trb. 2007, 109.


Protocol van 27 maart 2007

Zie Trb. 2007, 109.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Bulgarije

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Cyprus

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Denemarken

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Duitsland

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

EG (Europese Gemeenschap)

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Estland

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Finland

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Frankrijk

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Griekenland

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Hongarije

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Ierland

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Italië

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Letland

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Litouwen

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Luxemburg

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Malta

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

27-03-07

         

– Nederland

 

26-09-07

R

01-09-08

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Oekraïne

27-03-07

20-08-08

R

01-09-08

   

Oostenrijk

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Polen

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Portugal

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Roemenië

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Slovenië

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Slowakije

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Spanje

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Tsjechië

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Verenigd Koninkrijk, het

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

Zweden

27-03-07

26-09-07

R

01-09-08

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2004, 244 en Trb. 2007, 109.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 52 en Trb. 2007, 109.


De bepalingen van het Protocol van 27 maart 2007 zijn ingevolge zijn artikel 4, eerste lid, in werking getreden op 1 september 2008.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1994, 230, Trb. 1995, 267, Trb. 1998, 52, Trb. 2004, 244 en Trb. 2007, 109.

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 52

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 53

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 174

     

Titel

:

Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten;

Marrakesh, 15 april 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 191

     

Titel

:

Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband;

Espoo, 25 februari 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 179

     

Titel

:

Verdrag tot samenwerking inzake octroioien;

Washington, 19 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 175

Verwijzing in het Protocol van 27 maart 2007

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

Luxemburg, 25 april 2005

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 65

Uitgegeven de vijfde november 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

In Trb. 2007, 109 staat in de partijenlijst abusievelijk vermeld dat de inwerkingtredingsdatum voor Finland, Oostenrijk en Zweden 01-01-1995 is. Dit dient 01-12-2000 te zijn.

Naar boven