60 (1991) Nr. 3

A. TITEL1)

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

B. TEKST

De Nederlandse, de Franse en de Portugese tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1992, 50.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1997, 125.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1992, 50.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

25-06-91

31-03-93

R

01-05-95

   

Duitsland

 

25-06-91

O

01-05-95

   

Frankrijk

25-06-91

23-03-95

R

01-05-95

   

Italië

25-06-91

22-04-94

R

01-05-95

   

Luxemburg

25-06-91

31-03-93

R

01-05-95

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

25-06-91

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

30-12-93

R

01-05-95

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Portugal

25-06-91

30-12-93

R

01-05-95

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1997, 125.

Op grond van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie (het „Schengenprotocol”), aangenomen bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van Amsterdam, is het onderhavige Protocol op 1 mei 1999 onderdeel geworden van het recht van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1992, 50 en Trb. 1997, 125.

Verbanden

Titel

:

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 14 juni 1985

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 290

     

Titel

:

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 291

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Parijs, 27 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 292

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 169

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

Parijs, 18 april 1951

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 145

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 246

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

     

Titel

:

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten;

Amsterdam, 2 oktober 1997

Tekst

:

Trb. 1998, 11 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 153

Uitgegeven de tweede december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


XNoot
1)

In eerdere Tractatenbladen is een vereenvoudigde titel opgenomen.

XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven