84 (1996) Nr. 2

A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Luxemburg, 19 december 1996

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1997, 131.

D. PARLEMENT

Artikel 5 van de Wet van 19 oktober 1998 (Stb. 1998, 612) luidt als volgt:


„Artikel 5

Het op 19 december 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Zweden tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1997, 131, wordt goedgekeurd voor Nederland.”.

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken A. BENSCHOP, de Minister van Justitie A. H. KORTHALS en de Staatssecretaris van Justitie M. J. COHEN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1997/1998, 25622; Hand. II 1997/1998, blz. 6456-6457; Kamerstukken I 1998/1999, 25622; Hand. I 1998/1999, blz. 16.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1997, 131.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

19-12-96

         

Duitsland

19-12-96

03-01-01

R

     

Frankrijk

19-12-96

30-09-99

R

     

Griekenland

19-12-96

29-10-97

R

     

Italië

19-12-96

06-09-99

R

     

Luxemburg

19-12-96

03-05-99

R

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

19-12-96

         

– Nederland:

 

14-12-98

R

     

 – in Europa

 

       

 – Bonaire

 

       

 – Sint Eustatius

 

       

 – Saba

 

       

– Aruba

 

       

– Curaçao

 

       

– Sint Maarten

 

       

Oostenrijk

19-12-96

21-04-99

R

     

Portugal

19-12-96

27-05-99

R

     

Spanje

19-12-96

31-12-97

R

     

Zweden

19-12-96

29-05-98

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1997, 131.

Op grond van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie (het „Schengenprotocol”), aangenomen bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van Amsterdam juncto het eveneens in rubriek J genoemde Besluit 2000/777/EG van de Raad van de Europese Unie, zal het Protocol niet meer in werking treden, maar zijn de bepalingen van het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen sinds 25 maart 2001 van toepassing voor Zweden. Op grond van het Schengenprotocol is het onderhavige Protocol op 1 mei 1999 onderdeel geworden van het recht van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1997, 131.

Verbanden

Titel

:

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 14 juni 1985

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 290

     

Titel

:

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 291

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Parijs, 27 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 292

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Parijs, 27 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 293

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 294

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 295

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 296

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland, en van de Franse Republiek en op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 297

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek;

Madrid, 6 november 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 298

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden;

Madrid, 6 november 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 299

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend, te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek;

Brussel, 28 april 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 300

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden;

Brussel, 28 april 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 301

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 307

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Finland tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 304

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Finland tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 305

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 302

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 303

     

Titel

:

Besluit 2000/777/EG van de Raad van 1 december 2000 inzake de inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland en Zweden, alsmede in IJsland en Noorwegen;

Brussel, 1 december 2000

Tekst

:

Pb. EU L 309 van 9 december 2000, blz. 24

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 248

     

Titel

:

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten;

Amsterdam, 2 oktober 1997

Tekst

:

Trb. 1998, 11 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 153

Uitgegeven de derde december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven