42 (1995) Nr. 3

A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek;

Brussel, 28 april 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1995, 176.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 4.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1995, 176.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

28-04-95

07-05-97

R

01-12-97

   

Duitsland

 

28-04-95

O

01-12-97

   

Frankrijk

28-04-95

29-10-97

R

01-12-97

   

Griekenland

28-04-95

29-10-97

R

01-12-97

   

Italië

28-04-95

27-06-97

R

01-12-97

   

Luxemburg

28-04-95

05-05-97

R

01-12-97

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

28-04-95

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

06-02-97

R

01-12-97

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Oostenrijk

28-04-95

19-02-97

R

01-12-97

   

Portugal

28-04-95

30-05-97

R

01-12-97

   

Spanje

28-04-95

20-05-97

R

01-12-97

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 4.

Op grond van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie (het „Schengenprotocol”), aangenomen bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van Amsterdam, is het onderhavige Protocol op 1 mei 1999 onderdeel geworden van het recht van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1995, 176 en Trb. 1998, 4.

Verbanden

Titel

:

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 14 juni 1985

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 290

     

Titel

:

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 291

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Parijs, 27 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 292

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 296

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 294

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek;

Madrid, 6 november 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 298

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 169

     

Titel

:

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten;

Amsterdam, 2 oktober 1997

Tekst

:

Trb. 1998, 11 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 153

Uitgegeven de derde december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven