A. TITEL

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 14 juni 1985

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Akkoord is geplaatst in Trb. 1985, 102.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1986, 34.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1986, 34.

F. TOETREDING

De volgende Staten zijn op de daarbij vermelde data toegetreden tot het Akkoord ingevolge de in rubriek J hieronder genoemde verdragen:

Portugal 1 mei 1995
Spanje 1 mei 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1986, 34.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1985, 102 en Trb. 1986, 34.

Verwijzingen

Voor het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 166.

Voor het op 18 april 1951 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 77.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 78.

Op 19 juni 1990 is te Schengen tot stand gekomen de Overeenkomst ter uitvoering van het onderhavige Akkoord, waarvan de Nederlandse, de Franse en de Duitse tekst zijn geplaatst in Trb. 1990, 145; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 122.

Toetredingsverdragen

De volgende Staten zijn tot het onderhavige Akkoord toegetreden

Spanje door middel van een Protocol van toetreding van 25 juni 1991, waarvan de Nederlandse, de Franse en de Spaanse tekst zijn geplaatst in Trb. 1992, 48; zie ook Trb. 1997, 126.

Portugal door middel van een Protocol van toetreding van 25 juni 1991, waarvan de Nederlandse, de Franse en de Portugese tekst zijn geplaatst in Trb. 1992, 50; zie ook Trb. 1997, 125.

De volgende Staten zullen tot het onderhavige Akkoord toetreden

Italië door middel van een Protocol van toetreding van 27 november 1990, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1991, 26; zie ook Trb. 1997, 123.

Griekenland door middel van een Protocol van toetreding van 6 november 1992, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1993, 17.

Oostenrijk door middel van een Protocol van toetreding van 28 april 1995, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1995, 176.

Denemarken door middel van een Protocol van toetreding van 19 december 1996, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1997, 127.

Finland door middel van een Protocol van toetreding van 19 december 1996, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1997, 129.

Zweden door middel van een Protocol van toetreding van 19 december 1996, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1997, 131.

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Naar boven