35 Stemmingen moties Seksueel geweld en kindermisbruik

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik,

te weten:

  • -de motie-Van der Werf c.s. over de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche oplossen (31015, nr. 246);

  • -de motie-Van der Werf c.s. over de strafmotivering nauwkeuriger in vonnissen opnemen (31015, nr. 247);

  • -de motie-Kuik/Bikker over de aangiftebereidheid onder minderjarigen vergroten (31015, nr. 248);

  • -de motie-Michon-Derkzen/Van der Werf over minimaal tweemaal per jaar informeren over het aantal plankzaken en de afspraken daarover (31015, nr. 249);

  • -de motie-Michon-Derkzen/Mutluer over een vast aanspreekpunt voor zedenslachtoffers bij strafzaken (31015, nr. 250);

  • -de motie-Eerdmans over het instellen van een taskforce om achterstanden bij zedenzaken in te lopen (31015, nr. 251);

  • -de motie-Eerdmans over de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen in lijn brengen met de norm van de wetgever (31015, nr. 252);

  • -de motie-Stoffer/Van der Staaij over het zo goed mogelijk naleven van de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen (31015, nr. 253);

  • -de motie-Stoffer/Van der Staaij over voorkomen dat tijdsverloop leidt tot strafverzachting voor daders van kindermisbruik (31015, nr. 254).

(Zie vergadering van 14 april 2022.)

In stemming komt de motie-Van der Werf c.s. (31015, nr. 246).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Werf c.s. (31015, nr. 247).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik/Bikker (31015, nr. 248).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Van der Werf (31015, nr. 249).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Mutluer (31015, nr. 250).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eerdmans (31015, nr. 251).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eerdmans (31015, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van der Staaij (31015, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van der Staaij (31015, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven