30 Stemming motie Sociale veiligheid op school

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het tweeminutendebat Sociale veiligheid op school,

te weten:

  • -de motie-Peters over onderzoeken of een landelijk meldpunt bijdraagt aan het terugdringen van pesten in de klas (29240, nr. 125).

(Zie vergadering van 14 april 2022.)

In stemming komt de motie-Peters (29240, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven